Informatat e bankës për donacione:

Emri/Name:
Alternativa

Banka/Bank
Banka Ekonomike Prishtinë

Swift (BIC) Code
EKOMXKPRXXX

Llogaria/Account number
1401000013697549