Në vazhdën e aktiviteteve të PIPS në përkrahje të mobilitetit të qëndrueshëm urban, në njërën prej vendeve lidere në mobilitetin e qëndrueshëm urban, u mbajt vizita studimore për deputetët e parlamenteve të Evropës Juglindore prej 13-14 Maj. Deputetët Liburn Aliu dhe Mimoza Kusari morrën pjesë në këtë vizitë në Lubljanë të Sllovenisë të organizuar nga GIZ ORF-EE.

Pjesëmarrësit u mirëpritën nga kryetari i qytetit, Z. Zoran Janković dhe patën mundësi të njoftohen më gjerësisht me përmirësimet në transportin publik, menaxhimin e parkingjeve, shtigjeve të biçikletave dhe lehtësinë e lëvizjes për këmbësorë përmes vizitave në zonat kyçe të qytetit.

Gjatë kësaj vizite delegacioni i Kosovës poashtu ka pasur mundësinë të diskutojë për mbështetjen kombëtare për mobilitetin e qëndrueshëm urban përmes takimit me kryesues nga ekipi i mobilitetit urban të Ministrisë së Infrastrukturës të Sllovenisë.

As part of PIPS engagement in support of sustainable urban mobility, in one of the leading countries in sustainable urban mobility a study visit for Members of Parliaments of Southeast Europe was held from 13-14 May. Kosovar MPs Liburn Aliu and Mimoza Kusari took part in this visit in Ljubljana, Slovenia organized by GIZ Open Regional Fund for South-East Europe – Energy Efficiency.

The participants were welcomed by the mayor, Mr. Zoran Janković and had the opportunity to get to know more about the improvements in public transport, parking management, bicycle lanes and improvements for pedestrians through visits to key areas of the city.

During this visit the Kosovar delegation also had the opportunity to discuss national support to sustainable urban mobility through meeting with representatives from the urban mobility team of the Slovenian Ministry of Infrastructure.

Share This