Punëtori me stafin e Pensioneve të MFPT-së

Sot, zëvendësministri i Ministrisë së Fnancave, Punēs dhe Transfereve z. Agon Dobruna, përfaqësues i Alternativës, muarr pjesë në punëtorinë e organizuar nga Departamenti i Pensioneve në kuadër te Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve!

Qëllimi i realizimit të kësaj punëtorie, ishte zbatimi i legjislacionit të ri në fushën e pensioneve, njohjen dhe pranimin e të drejtës së pensionistëve për përfitim nga pensioni parcial kontributpagues i moshës, si dhe koordinimin me të gjitha zyrat për trajtimin e kërkesave për përfitim nga pensioni parcial kontributpagues i moshës!

Përmirësimi i jetesës dhe standardit të pensionistëve tanë, mbetet prioritet mbi prioritetet e qeverisjes tonë!

Shpërndaj në:

Kontakti

Jeni abonuar me sukses Error

© 2023 Alternativa e Kosovës