Pjesëmarrja në Konferencën për Agjendën Transformuese të Kosovës

Zëvendësministri i MFPT z. Agon Dobruna mori pjesë në Konferencën për Agjendën Transformuese të Kosovës për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm.

Të organizuar nga Kuvendi i Kosovës, gjegjësisht Këshilli për Zhvillim të Qëndrueshëm, në bashkëpunim me Zyrën e Kryeministrit dhe të mbështetur nga Ekipi i Kombeve të Bashkuara në Kosovë.

Shpërndaj në:

Kontakti

Jeni abonuar me sukses Error

© 2023 Alternativa e Kosovës