Zëvendës Ministri i MZHR z. Ali Tafarshiku përfaqésues nga Alternativa, gjatë vizitës së tij në Kroaci, u njoftua për së afërmi me praktika të reja në Agjensionin Zhvillimor të Istras, IDA në Kroaci.

Zëvendës Ministri i MZHR z. Ali Tafarshiku përfaqésues nga Alternativa, gjatë vizitës së tij në Kroaci, u njoftua për së afërmi me praktika të reja në Agjensionin Zhvillimor të Istras, IDA në Kroaci.
Ndërmarrësia, Inovacioni, projektet ndërkufitare, zhvillimi i zonave ekonomike dhe shfrytëzimi i hapësirave të Qendrës zhvillimore, janë praktika ideale për aktivitetin dhe objektivat e Qendrave të reja të zhvillimit rajonal në Kosovë.

Shpërndaj në:

Kontakti

Jeni abonuar me sukses Error

© 2023 Alternativa e Kosovës