Zëvendës Ministri MFPT z. Agon Dobruna, përfaqësues nga Alternativa, i ftuar nga Instituti D4D, në konferencën rajonale "Gratë e Fuqizuara - Fuqizojnë Gratë”, ku edhe u lansua Hulumtimi Rajonal me të njejtin titull.

Zëvendës Ministri MFPT z. Agon Dobruna, përfaqësues nga Alternativa, i ftuar nga Instituti D4D, në konferencën rajonale “Gratë e Fuqizuara – Fuqizojnë Gratë”, ku edhe u lansua Hulumtimi Rajonal me të njejtin titull.

Zëvendës Ministri z. Dobruna në fjalën tij theksoi, masat e ndërmarra nga Qeveria e Kosovës, gjegjësisht Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve për përmirësimin e pozitës së gruas, me mbështetjen përmes masave të ndryshme, inovative dhe produktive. Kjo mbështetje ka rezultuar me një ndjeshmëri, rritje të punësimit e vet punësimit, si dhe pozitës së gruas në përgjithësi.

Konferenca kishte edhe panelin me prezentimin e të gjeturave në shtetet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, ku shtetet pjesëmarrëse kishin përfaqësuesit e tyre në panel.

Shpërndaj në:

Kontakti

Jeni abonuar me sukses Error

© 2023 Alternativa e Kosovës